Mittistan dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur och varför Mittistan samlar in och använder personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har. Mittistan följer EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR).

Genom att använda Mittistans tjänster godkänner du vår dataskyddspolicy och ger samtycke till behandling av dina personuppgifter. Du tillåter också eventuella elektroniska utskick. 

Vilken information samlas in

Mittistan samlar in information som du direkt eller indirekt förmedlar när du tar kontakt med oss eller besöker vår webbplats. Det kan handla om person- och kontaktinformation såsom namn, adress, e-post och telefonnummer. Annan information som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Mittistan på webbplatsen. IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering kan också sparas.

Vad används informationen till

Informationen behövs för att upprätthålla kundförhållanden och sköta kontakt samt för statistiska ändamål.

Vem delas informationen med

Mittistan kan komma att dela information med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att dina uppgifter hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer, underleverantörer eller myndigheter.

Var behandlas informationen

Mittistan behandlar bara information inom EU/EES.

Hur länge sparas informationen

Mittistan sparar endast information så länge som den behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som informationen behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas informationen

Mittistan skyddar information genom tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk. 

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till information Mittistan behandlar om dig och möjlighet att rätta till denna information om den är felaktig. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om informationen inte längre behövs i det syfte den blev insamlad. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att information finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan informationen istället begränsas så att den endast är tillgänglig för lagliga skyldigheter.  

Varför används cookies

Mittistan använder cookies för att leverera en så bra och smidig användarupplevelse som möjligt på webbplatsen. För att läsa mera, se vår cookiepolicy.

Kontakt

Frågor angående Mittistans personuppgiftsbehandling riktas till:

Närpes stads dataskyddsombud

Tel. +358(0) 6 22 49111
E-post: dataskydd [at] narpes.fi

Besöksadress och postadress:
Närpes stad
Kyrkvägen 2
64200 Närpes

Registeransvarige
Ömsesidiga fastighetsaktiebolaget Mittistan (2508569-6)

Tel. +358 40 801 0375
E-post: info [at] mittistan.fi

Besöksadress:
Närpesvägen 16
64200 Närpes

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 28.05.2018