Utställare i konsthallen 2019

 

1-30 september, Årets Närpeskonstnär

1-31 oktober, Marjo Kolu

1-30 november, Jannike Nynäs

1-31 december, Johnny Södergård