Självständighetsfest

Program

Festtal av stadsfullmäktiges ordförande Johanna Borg

Musik av Kalle Teir & Camilla Nordlund.

Fritt inträde

onsdag 06.12.2023 - 14:00