Spelmansunderhållning

Finlands svenska spelmansförbund r.f. håller förbundsdag och vinterstämma i Närpes. Lördagen den 19.3 blir det dans och underhållning  till tonerna av  olika spelmansgrupper i aulan Mittistan. Fritt inträde. Välkomna! önskar lokala värden Närpes Spelmansgille
 

lördag 19.03.2016 - 20:00